Wijziging examens gezondheidszorg

 

Vanaf januari 2019 is de opzet van het examen voor de Basisvakopleiding + aanvullende module gezondheidszorg gewijzigd. Dit is op een aantal punten aangepast. Het bestuur heeft besloten dat er vooralsnog geen specialistische vervolgmodule komt. De aanvullende module gezondheidszorg is wel gewijzigd. Deze module bestaat onder andere uit het reinigen van een kamer inverpleeghuis- of patiëntenkamer en sanitair (eventueel besmet met cytostatica of het norovirus).

Daarnaast is er een optie om het onderdeel isolatiekamer te laten toetsen op het examen. Werkgevers kunnen dit bij de aanmelding van een examen doorgeven aan het RAS-Examenbureau. Hiervoor hebben we een nieuw examen Examen Basisvakopleiding + aanvullende module Gezondheidszorg (incl. Isolatiekamer).

De opzet van het examen wordt hieronder schematisch weergegeven.

De eind- en toetstermen zijn hier te vinden.