Introductietraining leidinggevenden

Nieuw in 2020 is de Introductietraining Leidinggevenden. Dit kan een goede opstap zijn voordat men start met de Basisopleiding Leidinggevenden. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden met twijfels over leerbaarheid en/of die kampen met faalangst. Met deze training kunnen deelnemers ook ontdekken of leidinggeven bij hen past.

Voor de introductietraining zijn eindtermen (pdf) en toetstermen (pdf) gemaakt.
Vanaf 1 januari 2020 is een RAS bijdrage beschikbaar. Het overzicht van de verschillende RAS-bijdragen zal in de loop van volgende week op de website te vinden zijn. Dan volgt er ook extra informatie over de introductietraining.

Vanaf 1 januari 2020 vervalt de vergoeding voor het Voortraject Leidinggevenden.