Geen vakantiesluiting RAS-Examenbureau

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het RAS-Examenbureau dit jaar geen vakantiesluiting hebben. Examens zullen dus tot het einde van het jaar afgenomen worden, behalve op 31 december en op zon- en feestdagen.

Voor 2021 zal opnieuw bekeken worden hoe we met vakanties omgaan