Examen en contract wisseling

CAO-partijen hebben besloten dat werknemers die tijdens de afkondiging van de lockdown van 15 december 2020 aangemeld waren voor een RAS-examen voldoen aan de opleidingsvoorwaarde van artikel 38 lid 2 CAO. Het niet hebben van een diploma mag er niet toe leiden dat een werknemer bij contract wisseling geen aanbieding ontvangt omdat de werknemer door de sluiting van het Examenbureau geen examen heeft kunnen doen en nu niet beschikt over het basis(vak)diploma.