Verlengde cao algemeen verbindend verklaard

De verlengde cao -van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021- is algemeen verbindend verklaard (AVV). 

Een nieuw besluit was nodig omdat het huidige besluit eind juni afloopt. Het nieuwe AVV-besluit loopt tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat alle werkgevers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen zich aan de afspraken in de cao moeten houden. Voor alle werknemers gelden dezelfde (minimale) bepalingen uit de cao.

Het artikel over contractswisseling (artikel 38 cao) is zelfs AVV-verklaard tot en met 31 december 2022. Vanwege de rechtszekerheid, voor zowel werkgevers als werknemers, is door cao-partijen gekozen voor een langere AVV van dit artikel. Dat geldt ook voor de fondsbepalingen in de cao. Dat zijn de artikelen over het betalen van de RAS-premie en over het verstrekken van opleidingsvergoedingen aan werkgevers.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 18 juni 2021 (publicatienr. 26357).
Het besluit is in te zien via deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-26357.html