Cao 2022-2024 algemeen verbindend verklaard

Vanaf 11 juni 2022 is de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, al dan niet lid van Schoonmakend Nederland, zich aan de afspraken in de cao moeten houden. Voor alle werknemers gelden dezelfde (minimale) bepalingen uit de cao. De cao is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Het nieuwe AVV-besluit loopt tot 1 juli 2024.  

Het artikel over contractswisseling (artikel 38 cao) is zelfs AVV-verklaard tot en met 31 december 2025. Vanwege de rechtszekerheid, voor zowel werkgevers als werknemers, is er door cao-partijen gekozen voor een langere AVV van het contractswisselingsartikel.