EXAMEN BASISMODULE + AANVULLENDE MODULE GEZONDHEIDSZORG (INCL. ISOLATIEKAMER)Inleiding

Tijdens dit gecombineerde examen toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van algemene schoonmaak van kantoorachtige gebouwen en op het gebied van schoonmaak in een gezondheidszorginstelling. Tijdens het examen komt de microvezelmethode aan de orde. Voor het stofwissen geldt dat gekozen kan worden tussen de traditionele of de microvezelmethode. Voor de reiniging bij de isolatiekamer en verwijderen van cytostatica kan ook een andere methode gekozen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van het diploma vindt plaats:

  • Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen van het examen: het diploma Basisvakopleiding Schoonmaak met Aanvullende module Gezondheidszorg;
  • Bij voldoende resultaat voor alleen het examen Basisvakopleiding Schoonmaak: het diploma Basisvakopleiding Schoonmaak. De kandidaat kan voor het onderdeel Aanvullende module Gezondheidszorg herexamen doen;
  • Bij voldoende resultaat voor het examen Aanvullende module Gezondheidszorg wordt het diploma pas verstrekt wanneer de kandidaat het examen van de Basisvakopleiding Schoonmaak heeft behaald. Voor het examen Basisvakopleiding Schoonmaak kan de kandidaat een herexamen doen;
  • Als een kandidaat wordt afgewezen voor beide onderdelen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen voor deze onderdelen.


Programma

Tijdens het examen zullen onderdelen van het examen Basismodule algemene schoonmaak kunnen worden geëxamineerd en onderdelen van het examen Aanvullende module Gezondheidszorg. Deze onderdelen zijn:

  • Interieuronderhoud
  • Sanitaironderhoud (al dan niet besmet met cytostatica)
  • Vloeronderhoud
  • Kamer in verpleeghuis- of patiëntenkamer (al dan niet besmet met het norovirus)
  • Isolatiekamer
  • Algemene vaardigheden


Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisvakopleiding schoonmaak is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven.Examenkosten

De examenkosten vindt u rechts bovenaan onder details. De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten. Voor de voorwaarden: zie de algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kostenWat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt omstreeks 90 minuten (met het onderdeel isolatiekamer er bij duurt het omstreeks 2 uur). Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres binnen drie weken na het examen.Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens?
Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nlExamencode: EX66Examen

EXAMEN BASISMODULE + AANVULLENDE MODULE GEZONDHEIDSZORG (INCL. ISOLATIEKAMER)

Details

Duur: 2 uur
Groepsgrootte: 5-16
Vorm: C I

Bruto prijs   € 175.00
BTW21%


Prijzen zijn exclusief BTW.

Voor een bijdrage in de kosten: zie Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden