EXAMEN BASISMODULE + AANVULLENDE MODULE TRADITIONEELInleiding

De mogelijkheid bestaat om het examen Basismodule algemene schoonmaak en het examen van de aanvullende module Traditioneel gecombineerd te doen. Tijdens dit gecombineerde examen toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van algemene schoonmaak van kantoorachtige gebouwen met beide methoden;microvezel en traditioneel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van diploma’s vindt plaats:

  • Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen van het examen: het diploma Basismodule Algemene Schoonmaak met aanvullende module Traditioneel het diploma ;
  • Bij voldoende resultaat voor alleen het examen Basismodule Algemene Schoonmaak: het diploma Basismodule Algemene Schoonmaak. De kandidaat kan voor het onderdeel Aanvullende module Traditioneel herexamen doen;
  • Bij voldoende resultaat voor het examen Aanvullende module Traditioneel wordt het diploma pas verstrekt wanneer de kandidaat het examen van de Basismodule Algemene Schoonmaak heeft behaald. Voor het Examen Basisimodule Algemene Schoonmaak kan de kandidaat een herexamen doen.
  • Als een kandidaat wordt afgewezen voor beide onderdelen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen voor deze onderdelen.


Programma

Tijdens het examen wordt eerst het examen Basismodule Algemene Schoonmaak afgenomen met de vier onderdelen:

  • Stofwissen
  • Moppen
  • Interieuronderhoud
  • Sanitaironderhoud

Vervolgens wordt de module traditioneel geëxamineerd. Daarbij wordt een keuze gemaakt uit de 4 onderdelen, zoals genoemd, waarbij de kandidaat met behulp van de traditionele methode moet reinigen.Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland, alle met het openbaar vervoer bereikbaar. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden.Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basismodule algemene schoonmaak + aanvullende module Traditioneel is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven. Voor deelname aan het examen Aanvullende module Gezondheidszorg is vereist dat de examenkandidaat in bezit is van een diploma Basismodule algemene schoonmaak dan wel tegelijkertijd examen voor dit diploma doet. Ook is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijvenExamenkosten

De examenkosten vindt u rechts bovenaan onder details. De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten. Voor de voorwaarden: zie de algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt maximaal 90 minuten. Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens?
Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nlExamencode: EX14Examen

EXAMEN BASISMODULE + AANVULLENDE MODULE TRADITIONEEL

Details

Duur: 1,5 uur
Groepsgrootte: 8-16
Vorm: C I

Bruto prijs   € 145.00
BTW21%


Prijzen zijn exclusief BTW.

Voor een bijdrage in de kosten: zie Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden