EXAMEN AANVULLENDE MODULE GEZONDHEIDSZORGInleiding

Men dient het diploma van de Basisvakopleiding algemene schoonmaak te bezitten om toegelaten te kunnen worden tot dit examen. Met het examen Aanvullende module Gezondheidszorg toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van schoonmaak in een gezondheidszorginstelling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij tevens mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Bij voldoende resultaat kent het RAS-Examenbureau de examenkandidaat het diploma Aanvullende module Gezondheidszorg toe. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen.

Het is mogelijk dat ook het onderdeel isolatiekamer op verzoek van de werkgever, naast de andere onderdelen, geëxamineerd wordt. Bij voldoende resultaat ontvangt men dan het diploma aanvullende module gezondheidszorg (inclusief isolatiekamer).Programma

Tijdens het examen kunnen de volgende onderdelen worden geëxamineerd:

  • Patiëntenkamer/kamer op verpleegafdeling/isolatiekamer
  • Sanitaironderhoud (besmet met cytostatica)
  • Algemene vaardigheden.

En eventueel het onderdeel isolatiekamer.Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Aanvullende module Gezondheidszorg is vereist dat de examenkandidaat in bezit is van een diploma Basismodule algemene schoonmaak dan wel tegelijkertijd examen voor dit diploma doet. Ook is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven.Examenkosten

De examenkosten vindt u rechts bovenaan onder details. De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten. Voor de voorwaarden: zie de algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt omstreeks 45 minuten. Met het onderdeel isolatiekamer erbij duurt het omstreeks 75 minuten. Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres binnen drie weken na het examen.Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens?
Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nlExamencode: EX03Examen

EXAMEN AANVULLENDE MODULE GEZONDHEIDSZORG

Details

Duur: 45 minuten
Groepsgrootte: 8-16
Vorm: C I

Bruto prijs   € 110.00
BTW21%


Prijzen zijn exclusief BTW.

Voor een bijdrage in de kosten: zie Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden