EXAMEN BASISMODULE + AANVULLENDE MODULE RECREATIEBUNGALOWSInleiding

De mogelijkheid bestaat om het examen Basismodule algemene schoonmaak en het examen van de aanvullende module Recreatiebungalows gecombineerd te doen. Tijdens dit gecombineerde examen toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van algemene schoonmaak van kantoorachtige gebouwen en op het gebied van schoonmaak in Recreatiebungalows. Tijdens het examen komt de microvezel methode aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van diploma’s vindt plaats:

  • Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen van het examen: het diploma Basismodule algemene schoonmaak en het diploma Aanvullende module Recreatiebungalows;
  • Bij voldoende resultaat voor alleen het examen Basismodule algemene schoonmaak: het diploma Basismodule algemene schoonmaak. De kandidaat kan voor het onderdeel Aanvullende module Recreatiebungalows herexamen doen;
  • Bij voldoende resultaat voor het examen Aanvullende module Recreatiebungalows: het diploma Aanvullende module Recreatiebungalows. Dit diploma wordt pas toegezonden aan de kandidaat als de kandidaat het examen Basismodule algemene schoonmaak heeft behaald. Voor het examen Basismodule algemene schoonmaak kan de kandidaat een herexamen doen;
  • Als een kandidaat wordt afgewezen voor beide onderdelen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen voor deze onderdelen.


Programma

Tijdens het examen zullen onderdelen van het examen Basismodule algemene schoonmaak kunnen worden geëxamineerd en onderdelen van het examen Aanvullende module Recreatiebungalows. Deze onderdelen zijn:

  • Interieuronderhoud (basismodule en aanvullende module Recreatiebungalows)
  • Sanitaironderhoud (basismodule en aanvullende module Recreatiebungalows)
  • Vloeronderhoud
  • Keukenonderhoud
  • Algemene vaardigheden (Basismodule en aanvullende module Recreatiebungalows)


Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland, alle met het openbaar vervoer bereikbaar. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden.Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basismodule algemene schoonmaak is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven. Voor deelname aan het examen Aanvullende module Recreatiebungalows is vereist dat de examenkandidaat in bezit is van een diploma Basismodule algemene schoonmaak dan wel tegelijkertijd examen voor dit diploma doet. Ook is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven.Examenkosten

De examenkosten vindt u rechts bovenaan onder details. De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten. Voor de voorwaarden: zie de algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt maximaal 90 minuten. Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens?
Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nlExamencode: EX09Examen

EXAMEN BASISMODULE + AANVULLENDE MODULE RECREATIEBUNGALOWS

Details

Duur: 1,5 uur
Groepsgrootte: 6-16
Vorm: C I

Bruto prijs   € 145.00
BTW21%


Prijzen zijn exclusief BTW.

Voor een bijdrage in de kosten: zie Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden