Meest gestelde vragen

Categorie:
A. Eindtermen
B. Opleidingen
C. Examen
D. Herexamens
E. Bijdragen in de opleidingskosten

1. Waarom deze eindtermen?
In de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is de afspraak opgenomen dat de werknemer het aanbod zal krijgen voor een opleiding die hem/haar in staat stelt te voldoen aan de door de branche vastgestelde eindtermen, waarmee een door de branche erkend diploma wordt verkregen. De RAS heeft deze eindtermen vastgesteld.
 
2. Wat zijn eindtermen?
Eindtermen beschrijven de kennis en vaardigheden die de werknemers nodig hebben om hun vak uit te oefenen. D.w.z. wat kan de werknemer (vaardigheden) en wat kent uw werknemer (kennis). Anders gezegd: eindtermen geven het antwoord op de vraag wat de cursist ‘kent, snapt en kan’ na afronding van de opleiding. Een voorbeeld: een werknemer kan het sanitair met de microvezelmethode schoonmaken, hij weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen hierbij nodig zijn en waarom deze persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. De eindtermen zijn voor de RAS de basis voor de examens. Tijdens het examen zal er dus gekeken worden of uw werknemer voldoet aan de gestelde eindtermen.
 
3. Wat zijn toetstermen?
Toetstermen behoren bij eindtermen. De toetstermen zijn de handelingen die een schoonmaker moet doen om bijvoorbeeld sanitair schoon te maken. Het is daarbij belangrijk dat deze handelingen niet alleen goed worden uitgevoerd maar ook in de goede volgorde. Als een werknemer tijdens het examen alle handelingen rondom sanitaironderhoud goed en in de juiste volgorde doet, voldoet hij daarmee aan de toetstermen van sanitaironderhoud.
 
4. Welke eindtermen zijn er?
Er zijn eindtermen (en toetstermen) vastgesteld voor de algemene schoonmaak (schoonmaak van kantoren en gebouwen, bij particulieren, in de gezondheidszorg, in hotels en recreatiebungalows), maar ook specialistische reiniging (zoals Vloeronderhoud, Glasbewassing en Leidinggevenden.

De eindtermen beschrijven de kennis en vaardigheden waarover iedere medewerker dient te beschikken. Afhankelijk van het object waar uw werknemer werkzaam is, is het mogelijk in aanvullende modules een opleiding te volgen en examen te doen. Er zijn meerdere verschillende aanvullende modules, zoals:
  1. Gezondheidszorg
  2. Hotels
  3. Recreatiebungalows
  4. Particulieren
De aanvullende module is niet verplicht, maar de RAS raadt aan de basismodule te combineren met de van toepassing zijnde aanvullende module. Alleen dan is uw werknemer goed geschoold voor zijn taak.
 
5. Welke onderwerpen zijn opgenomen in de basismodule en welke in de aanvullende modules?
U kunt bij de beschrijving van de examens vinden welke onderwerpen getoetst worden.