Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden Examens IN HET KORT

Volledige tekst: Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden

Aanmelding

Wijze van aanmelden
Aanmelding voor een examen kan uitsluitend door of namens de werkgever via deze website.

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Na aanmelding ontvangt de werkgever per e-mail een ontvangstbevestiging met het verzoek de gegevens te controleren en de aanmelding te bevestigen.
Na ontvangst door het RAS-Examenbureau van deze herbevestiging is de aanmelding een feit.

Wijzigingen door RAS-Examenbureau
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een examen kan RAS-Examenbureau besluiten om het examen niet te laten doorgaan. Ook kan het zijn dat het RAS-Examenbureau het tijdstip en/of de locatie van het examen moet wijzigen. Als dit het geval is, wordt u hierover vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Annulering van een aanmelding door werkgever
Het annuleren van een aanmelding kan alleen per e-mail via info@ras-examen.nl

Annulering is kosteloos als dit tenminste 21 dagen vóór de geplande examendatum wordt gedaan.
Bij annulering later dan 21 dagen voor de geplande examendatum zijn de volledige examenkosten verschuldigd.

Examenkosten

De (her)examenkosten kunt u vinden bij de informatie over de examens.