Meest gestelde vragen

Categorie:
A. Eindtermen
B. Opleidingen
C. Examen
D. Herexamens
E. Bijdragen in de opleidingskosten

6. Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemer goed wordt opgeleid?
Als werkgever heeft u via de CAO de verplichting gekregen om een opleidingsaanbod te doen aan uw nieuwe werknemer. Hoe u het opleidingsaanbod vorm geeft, mag u zelf bepalen en zal afhangen van de mogelijkheden die u als werkgever heeft en de werknemer die het opleidingsaanbod moet krijgen. De RAS geeft daarvoor geen regels. Een aantal mogelijkheden op een rij voor u:
 • U kunt door een goede praktijkbegeleiding op de werkvloer uw werknemer zo begeleiden en scholen dat deze het examen behaalt. U kunt de praktijkbegeleiding zelf (of via één van uw ervaren werknemers) regelen of een externe deskundige hiervoor inhuren.
 • U kunt zelf de opleiding geven aan uw werknemer. U kunt hiervoor ook één van uw ervaren werknemers inzetten.
 • U kunt een opleidingsinstituut vragen de opleiding voor u te regelen.
 • U kunt samen met een andere werkgever een opleiding bij een opleidingsinstituut inkopen.
Let u er in alle gevallen op dat uw werknemer na afloop van de opleiding kan voldoen aan de exameneisen (de eind- en toetstermen).
 
7. Waar moet u op letten bij het inkopen van een opleiding?
Het is belangrijk dat het opleidingsinstituut uw werknemer opleidt om bij het examen te kunnen voldoen aan de eind- en toetstermen, die de RAS heeft opgesteld en hanteert. Zorg er dan ook voor dat het opleidingsinstituut weet welke eind- en toetstermen dit zijn. Op de website van de RAS is de meest recente versie van deze termen te vinden. Wij adviseren u bij het inkopen van een opleiding goede afspraken te maken over:
 • groepsgrootte
 • startdatum
 • betaling van de opleidingskosten (let op: deze worden niet meer voorgefinancierd door de RAS; afspraken over betaling als examen niet wordt behaald)
 • de duur van de opleiding
 • opleidingslocatie
 • de voorbereiding op het examen
 • de aanvraag van het examen en de mogelijke examenlocatie
 
8. Welke opleidingsinstituten zijn er?
Er zijn meerdere opleidingsinstituten die de opleidingen aanbieden. Zoek op internet naar schoonmaak opleiding, basiscursus (of -opleiding) schoonmaak.