Eind- en toetstermen

 

De RAS heeft eind- en toetstermen vastgesteld voor de opleidingstrajecten in de schoonmaak.

Eindtermen

Eindtermen beschrijven de kennis en vaardigheden die de werknemers nodig hebben om hun vak uit te oefenen. D.w.z. wat kan de werknemer (vaardigheden) en wat kent de werknemer (kennis). Anders gezegd: eindtermen geven het antwoord op de vraag wat de cursist ‘kent, snapt en kan’ na afronding van de opleiding. Een voorbeeld: een werknemer kan het sanitair met de microvezelmethode schoonmaken, hij weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen hierbij nodig zijn en waarom deze persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.

De eindtermen zijn voor de RAS de basis voor de examens. Tijdens het examen zal er dus gekeken worden of de werknemer voldoet aan de gestelde eindtermen

Toetstermen

Toetstermen behoren bij eindtermen. De toetstermen zijn de handelingen die een schoonmaker moet doen om bijvoorbeeld sanitair schoon te maken. Het is daarbij belangrijk dat deze handelingen niet alleen goed worden uitgevoerd maar ook in de goede volgorde. Als een werknemer tijdens het examen alle handelingen rondom sanitaironderhoud goed en in de juiste volgorde doet, voldoet hij daarmee aan de toetstermen van sanitaironderhoud.

Alle eind- en toetstermen