Vergoedingsregeling

Algemeen
In de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is vastgesteld dat werkgevers uit de sector in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in de opleidingskosten van werknemers.

Om voor toekenning van een bijdrage in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 1. De werkgever moet vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor de Schoonmaak- en
  Glazenwassersbranche en daardoor verplicht zijn aangesloten bij het Bedrijfstak
  Pensioenfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (hierna BPF);
 2. De werkgever is verplicht om de bij CAO vastgestelde zgn. RAS-premie af te dragen (aan de instantie die namens de RAS de inning van deze premie uitvoert)
 3. De werkgever is verplicht het inschrijfnummer Kamer van Koophandel en het aansluitnummer bij het Pensioenfonds door te geven aan de RAS.
 4. De werkgever moet zijn betalingsverplichtingen inzake RAS-, pensioen- en de overgangsregeling geheel zijn nagekomen in de afgelopen jaren.
 5. De werknemer is in dienst van de werkgever.
 6. De werknemer heeft de opleiding met goed resultaat, d.w.z. met een door de branche erkend diploma, afgesloten.
 7. De datum dat de werknemer met goed resultaat het examen heeft afgelegd, is de ijkdatum voor de hoogte van de bijdrage.
 8. De werkgever zal, op verzoek, de onderliggende facturen en betalingsbewijzen van gevolgde opleidingen aan de RAS verstrekken.

Voor welke opleidingstrajecten?
Jaarlijks wordt vastgesteld welke opleidingstrajecten in aanmerking komen voor een bijdrage en hoeveel de bijdrage bedraagt per werknemer. 

De opleidingen die in 2020 vallen onder de vergoedingsregeling en de daarbij behorende bijdrage per werknemer kunt u vinden in het Overzicht bijdragen in de opleidingskosten

De opleidingen die in 2019 vallen onder de vergoedingsregeling en de daarbij behorende bijdrage per werknemer kunt u vinden in het Overzicht bijdragen in de opleidingskosten


Hoe wordt de bijdrage uitbetaald?
De bijdrage wordt door de RAS aan de werkgever uitbetaald binnen 6 weken nadat de werknemer het diploma behaald heeft.
De kosten van het 1e examen en de herexamens – zonder btw - neemt de RAS voor haar rekening. Hoe dat geregeld is, is te vinden in de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en in de Rekenvoorbeelden