FAQ


Eindtermen
In de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is de afspraak opgenomen dat de werknemer het aanbod zal krijgen voor een basisopleiding die hem/haar in staat stelt te voldoen aan de door de branche vastgestelde eindtermen. De RAS heeft deze eindtermen vastgesteld. Het RAS-Examenbureau neemt het examen af op basis van de vastgestelde eind- en toetstermen. Door het behalen van het examen wordt een door de branche erkend diploma verkregen.

Eindtermen beschrijven de kennis en vaardigheden die werknemers nodig hebben om hun vak uit te oefenen. Wat kan de werknemer (vaardigheden) en wat kent de werknemer (kennis). Anders gezegd: eindtermen geven het antwoord op de vraag wat de schoonmaker ‘kent, snapt en kan’ na afronding van de opleiding. Een voorbeeld: een werknemer kan het sanitair met de microvezelmethode schoonmaken, hij weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen hierbij nodig zijn en waarom deze persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.

De eindtermen zijn voor de RAS de basis voor de examens. Tijdens het examen zal er dus gekeken worden of de werknemer voldoet aan de gestelde eindtermen.

Toetstermen horen bij eindtermen. De toetstermen zijn de handelingen die een schoonmaker moet doen om bijvoorbeeld sanitair schoon te maken. Het is daarbij belangrijk dat deze handelingen niet alleen goed worden uitgevoerd, maar ook in een goede volgorde. Als een werknemer tijdens het examen alle handelingen rondom sanitaironderhoud goed en in een juiste volgorde doet (van schoner naar vuiler), voldoet hij daarmee aan de eindterm van sanitaironderhoud.

Er zijn eindtermen (en toetstermen) vastgesteld voor de algemene en specialistische schoonmaak, (zie: Eind- en toetstermen overzicht).

Voor de algemene schoonmaak is er de Basisopleiding algemene schoonmaak. Afhankelijk van het object waar de werknemer werkzaam is, is het mogelijk in aanvullende modules een opleiding te volgen en examen te doen. Er zijn verschillende aanvullende modules, te weten:

 1. particulieren
 2. gezondheidszorg
 3. hotels
 4. recreatiebungalows
 5. trappenhuisreiniging
 6. vliegtuigreiniging
 7. traditioneel

De aanvullende module is niet verplicht, maar de RAS raadt aan de basisopleiding algemene schoonmaak te combineren met de van toepassing zijnde aanvullende module. Alleen dan is de werknemer goed geschoold voor zijn taak.

U kunt bij de beschrijving van de examens vinden welke onderwerpen getoetst worden.
Opleidingen
Als werkgever heeft u via de CAO de verplichting gekregen om een opleidingsaanbod te doen aan uw nieuwe werknemer. Hoe u het opleidingsaanbod vorm geeft, mag u zelf bepalen en zal afhangen van de mogelijkheden die u als werkgever heeft en de werknemer die het opleidingsaanbod moet krijgen. De RAS geeft daarvoor geen regels. Een aantal mogelijkheden op een rij voor u:
 • U kunt door een goede praktijkbegeleiding op de werkvloer uw werknemer zo begeleiden en scholen dat deze het examen behaalt. U kunt de praktijkbegeleiding zelf (of via één van uw ervaren werknemers) regelen of een externe deskundige hiervoor inhuren.
 • U kunt zelf de opleiding geven aan uw werknemer. U kunt hiervoor ook één van uw ervaren werknemers inzetten.
 • U kunt een opleidingsinstituut vragen de opleiding voor u te regelen.
 • U kunt samen met een andere werkgever een opleiding bij een opleidingsinstituut inkopen.
Let u er in alle gevallen op dat uw werknemer na afloop van de opleiding kan voldoen aan de exameneisen (de eind- en toetstermen).
Het is belangrijk dat het opleidingsinstituut uw werknemer opleidt om bij het examen te kunnen voldoen aan de eind- en toetstermen, die de RAS heeft opgesteld en hanteert. Zorg er dan ook voor dat het opleidingsinstituut weet welke eind- en toetstermen dit zijn. Op de website van de RAS is de meest recente versie van deze termen te vinden. Wij adviseren u bij het inkopen van een opleiding goede afspraken te maken over:
 • groepsgrootte
 • startdatum
 • betaling van de opleidingskosten (let op: deze worden niet meer voorgefinancierd door de RAS; afspraken over betaling als examen niet wordt behaald)
 • de duur van de opleiding
 • opleidingslocatie
 • de voorbereiding op het examen
 • de aanvraag van het examen en de mogelijke examenlocatie
Er zijn meerdere opleidingsinstituten die de opleidingen aanbieden. Zoek op internet naar schoonmaak opleiding, basiscursus (of -opleiding) schoonmaak.
Examens
Het examen wordt afgenomen door examinatoren van het RAS-Examenbureau.
BASISMODULE AANVULLENDE MODULES ONDERWERPEN IN AANVULLENDE MODULES
Interieuronderhoud  
Sanitaironderhoud
Vloeronderhoud
Algemene vaardigheden
  Particulieren Interieuronderhoud
Sanitaironderhoud
Buitenwerkzaamheden
Keukenonderhoud
Algemene vaardigheden
Gezondheidszorg Interieuronderhoud
Kamer in verpleeghuis- of patiëntenkamer
Kamer met norovirus
Sanitaironderhoud
Sanitaironderhoud met Cytostatica
Algemene vaardigheden
Hotels Interieuronderhoud
Bedden afhalen en opmaken
Sanitaironderhoud
Algemene vaardigheden
Recreatiebungalows Interieuronderhoud
Sanitaironderhoud
Buitenwerkzaamheden
Keukenonderhoud
Algemene vaardigheden
U kunt een examenkandidaat middels deze website. Let op! U dient in het bezit te zijn van een inlogaccount. Heeft u nog geen inlogaccount, neem dan contact met ons op.
Een examenkandidaat ontvangt zijn diploma als hij/zij is geslaagd voor het examen. Een kandidaat slaagt voor het examen als hij/zij voor alle te examineren onderdelen een voldoende heeft behaald. De uitslag wordt gestuurd aan het e-mailadres van de kandidaat en van de werkgever. Het diploma wordt met cijferlijst toegestuurd aan de werkgever of aan de kandidaat. Als een kandidaat niet voor alle onderdelen een voldoende behaalt, wordt hij/zij afgewezen. De kandidaat zal in dat geval alleen de cijferlijst toegestuurd krijgen.
Herexamens
Als een kandidaat wordt afgewezen voor het examen, bestaat de mogelijkheid een herexamen te doen. Na aanmelding zal de kandidaat worden ingepland voor een examen. 

Het RAS neemt ook de kosten voor een herexamen, voor werkgevers die onder de CAO vallen, voor haar rekening. De RAS betaalde al de kosten voor het eerste examen. Als een werknemer niet geslaagd is voor een examen, kan hij of zij gratis worden aangemeld voor een herexamen bij het RAS-Examenbureau. De bijdrage in de opleidingskosten wordt betaald nadat de werknemer geslaagd is voor een (her)examen.

Ja, op het herexamen worden dezelfde onderdelen geëxamineerd als op het eerste examen.
Bijdragen in de opleidingskosten
Een werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten als de werknemer is geslaagd voor het examen. Wordt de werknemer afgewezen, dan zal hij/zij voor een herexamen kunnen worden ingeschreven. De werkgever wordt hierop door de RAS geattendeerd. De RAS zal de bijdrage in de opleidingskosten binnen zes weken na het behalen van het examen uitbetalen.
In principe niets. Als het aanmeldingsformulier compleet is ingevuld en de kandidaat is geslaagd voor het examen, zijn alle gegevens bij de RAS beschikbaar om de bijdrage te gaan uitbetalen. Wij raden de werkgever wel aan het IBAN te controleren. Daar wordt immers de bijdrage op gestort.
De RAS gaat alle bijdragen in de opleidingskosten uitbetalen.