Heb je vragen over een examenuitslag?

Wil je uitleg over je examenuitslag? Dan kun je mailen of bellen naar het RAS-Examenbureau: rasexamens@ras.nl – 073 6200460.

Ben je het niet eens over de uitslag of heb je een klacht over de gang van zaken tijdens je examen? Dan kun je een geschil indienen of bezwaar maken. Klik hier om de procedure hiervoor te lezen.

Geschil
Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens je examen. Vooral als je daardoor je examen niet goed kon uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat de juiste spullen niet aanwezig waren, je niet genoeg tijd had of je examinator je onnodig afleidde. Je kunt dan een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen.

Van het RAS-Examenbureau krijg je altijd binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Dit kan dan tot een oplossing leiden. Het kan ook zijn dat deze reactie voor jou niet voldoende is. Je kunt dan van je klacht een geschil maken. Je krijgt dan een geschil tussen jou en het RAS-Examenbureau.

Een geschil kun je indienen via de Geschillencommissie van het RAS-Examenbureau. Dit kan tot maximaal 3 maanden na het ontstaan van het geschil en kost €35. Een verzoek tot een geschil dien je schriftelijk in en richt je aan:

Geschillencommissie RAS-Examenbureau
Postbus 2216
5052 CE  ’s-Hertogenbosch

Bezwaar
Ben je het niet eens met de uitslag van je examen? Dien dan eerst een klacht in via het klachtenformulier.

Van het RAS-Examenbureau krijg je altijd binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Dit kan dan tot een oplossing leiden. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je bezwaar indienen tegen de uitslag. 

Een bezwaar kun je indienen bij de Commissie van Beroep van het RAS-Examenbureau. Dit kan tot maximaal 3 maanden na het ontstaan van het bezwaar en kost €35. Een verzoek tot een geschil dien je schriftelijk in en richt je aan:

Commissie van Beroep RAS
Postbus 2216
5052 CE ’s-HertogenboschDit formulier kunt u invullen om een klacht in te dienen:

Gegevens