Module rolsteiger en permanente hangladder

Inleiding

Met het examen vervolgmodule Glasbewassing toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van glasbewassing op hoogte. Tijdens het examen komen vooral praktische vaardigheden aan bod, maar ook de theorie wordt getoetst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden. 

Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Bij voldoende resultaat kent het RAS-Examenbureau de examenkandidaat het diploma vervolgmodule Glasbewassing toe. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen.

Toetstermen (rolsteiger)

Toetstermen (hangladder)

Programma

Twee van de volgende drie onderdelen worden geëxamineerd:

  • Gevelonderhoudsinstallatie

  • Permanente hangladder

  • Rolsteiger

Voor het examen moet de werkgever doorgegeven hebben voor welke twee onderdelen de kandidaat examen gaat doen.

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het SVS opleidingsinstituut specialistische reiniging te Arnhem. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen module rolsteiger en permanente hangladder is vereist dat de examenkandidaat in bezit is van een diploma Basisvakopleiding glazenwasser en/of Basisvakopleiding gevelonderhoud. Daarnaast is het handig dat de examenkandidaat Nederlands spreekt, maar eventueel kan een vertaalapp gebruikt of een beëdigde tolk ingehuurd worden.

Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt maximaal 60 minuten. Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres (wanneer bekend) binnen drie weken na het examen.

Module rolsteiger en permanente hangladder


Code EX30
Duur 1,00 Uren
Groepsgrootte 6-24
Prijs € 170,00
Niet-CAO prijs € 204,00

Voor dit examen krijgt u een vergoeding!

Als u voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 440,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 CAO Schoonmaak)

Heeft u interesse om het examen te volgen? Laat het dan meteen weten aan uw werkgever.

Bel 077-7516280

Vragen of wensen?

Wilt u meer weten over dit examen of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op met het RAS-Examenbureau om te vragen naar de mogelijkheden.

Bel 077-7516280