Introductietraining Leidinggevende

Inleiding

Deze training is bedoeld voor (beginnende) leidinggevenden en mensen die willen weten of leidinggeven wat voor hen is. Maar ook voor leidinggevenden die opzien tegen het volgen van een training.

Examen

De Introductietraining Leidinggevenden kent geen examen.

Toetstermen

Programma

Tijdens de Introductietraining leren deelnemers over:

  • diverse manieren van communiceren.
  • verschillende aspecten van leidinggeven.
  • de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en Cao-afspraken.

Met deze training kunnen deelnemers ontdekken of leidinggeven bij hen past. Ook helpt het hen om beter de Basisopleiding leidinggevenden te kunnen volgen. Zodat zij daarna goed invulling geven aan het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers. Onder meer door goed werkoverleg, feedback, werkinstructies en omgaan met en voorkomen van verzuim.

Wat kunt u verwachten?

Aanwezigheid bij de lessen en met name aandacht en inzet om te willen leren.

Informatie

Verkrijgen vergoeding

De opleider geeft op de website van het RAS-Examenbureau aan welke cursisten wanneer aanwezig waren. Deelnemers dienen tenminste 80% van de bijeenkomsten geheel bezocht te hebben.

Daarnaast worden de door de deelnemers en trainer ondertekende presentielijsten (dus tenminste naam en handtekening cursisten; datum en tijden bijeenkomst) gestuurd aan opleidingen@ras.nl

De trainer geeft op de laatste presentielijst aan dat er per deelnemer een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) is opgesteld, waarbij aandacht is besteed aan concrete persoonlijke leerdoelen van de deelnemer.

Op basis van een controle van de aangegeven informatie wordt de vergoeding toegekend.

Informatie

Wilt u meer informatie: bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl

Introductietraining Leidinggevende


Code EX200
Duur Uren
Groepsgrootte 5-24
Prijs
Niet-CAO prijs

Voor dit examen krijgt u een vergoeding!

Als u voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 440,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 CAO Schoonmaak)

Heeft u interesse om het examen te volgen? Laat het dan meteen weten aan uw werkgever.

Bel 077-7516280

Vragen of wensen?

Wilt u meer weten over dit examen of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op met het RAS-Examenbureau om te vragen naar de mogelijkheden.

Bel 077-7516280