Basisvakopleiding reinigen na calamiteiten

Inleiding

Tijdens dit basisexamen moet men praktisch een aantal zaken laten zien. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden. 

Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van diploma’s vindt plaats bij voldoende resultaat voor alle onderdelen van het examen: het diploma Basisopleiding Reiniging na Calamiteiten. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen.

Eindtermen     Toetstermen

Programma

De onderdelen die geëxamineerd kunnen worden zijn:

  • Salvage
  • Drogen
  • Inpakken en verhuizen
  • Schrobben en waterzuigen
  • Sproei-extractie
  • Algemene vaardigheden. 

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verzoek van de werkgever(s). Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het SVS-opleidingscentrum specialistische reiniging te Arnhem.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisvakopleiding reinigen na calamiteiten is geen vooropleiding vereist. Wel is handig dat de examenkandidaat Nederlands spreekt, maar eventueel kan een vertaalapp gebruikt of een beëdigde tolk ingehuurd worden.

Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt maximaal 120 minuten. Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Basisvakopleiding reinigen na calamiteiten


Code EX40
Duur 2,00 Uren
Groepsgrootte 6-24
Prijs € 230,00
Niet-CAO prijs € 276,00

Heeft u interesse om het examen te volgen? Laat het dan meteen weten aan uw werkgever.

Bel 077-7516280

Vragen of wensen?

Wilt u meer weten over dit examen of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op met het RAS-Examenbureau om te vragen naar de mogelijkheden.

Bel 077-7516280