Basisopleiding Leidinggevende (niv 2)

Inleiding

Met het examen Basisvakopleiding Leidinggevenden toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van leidinggeven. Tijdens het examen komen vooral vaardigheden aan bod, maar ook de theorie wordt getoetst.

Examen

Het examen is een vaardigheidsexamen, waarbij de kandidaat enkele situaties op film krijgt te zien waarover een aantal mondelinge vragen gesteld worden. Daarna moet de kandidaat in een rollenspel met bij voorkeur een trainingsacteur van de lesgroep de situatie uitspelen. Daarnaast worden enkele mondelinge vragen gesteld om de kennis te toetsen rondom het voorkomen en omgaan met ziekteverzuim.


Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Het examen wordt op niveau 1 afgenomen. In uitzonderingssituaties is het mogelijk op niveau 2 examen te doen. Daarvoor moet men apart toestemming vragen. De verschillende beoordelingsaspecten worden bij niveau 2 strenger beoordeeld. Hierdoor, alsook door andersoortige cases (ook gericht op het aansturen van leidinggevenden), is het niveau van het examen op niveau 2 behoorlijk zwaarder dan op niveau 1.


Tijdens het examen Basisopleiding Leidinggevenden wordt u beoordeeld zijn op de volgende onderdelen:

 • Aspect nr. 1: Communicatie, (non) verbaal, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
 • Aspect nr. 2: Contact maken, afstemmen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie/belang ander
 • Aspect nr. 3: Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactief
 • Aspect nr. 4: Beheersmatig handelen, duidelijkheid scheppen, afspraken, targets, kwaliteit, duidelijk taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
 • Aspect nr. 5: Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
 • Aspect nr. 6: Omgaan met eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit
 • Aspect nr. 7: Omgaan met en voorkomen van verzuim, signaleren, preventief, activeren, verzuimgesprekken
 • Alleen niveau 2: aspect 8: Omgaan met klantsysteem , klachten hanteren, ondernemerschap, pro activiteit

Aan elk onderdeel wordt een beoordeling toegekend. Deze beoordeling is als volgt:

Oordeel Punten
Goed 3
Voldoende 2
Matig 1
Onvoldoende 0

De kandidaat is geslaagd wanneer hij op niveau 2:

 • tenminste vijf (5) punten behaald op aspect 3 (leidinggeven), 5 (ontwikkelen) en 8 (omgaan met klanten) en
 • tenminste één punt op aspect 6 (omgang met het team) en
 • totaal minimaal 12 punten (beoordeeld op 8 categorieën).

 

Bij voldoende resultaat kent het RAS-Examenbureau de examenkandidaat het diploma Basisopleiding Leidinggevenden toe. Daarmee wordt men een gecertificeerd leidinggevende. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen. Bij een herexamen dient de werkgever er voor te zorgen dat er een tegenspeler aanwezig is. Dit is bij voorkeur een trainingsacteur. Hier vindt u de aanwijzingen voor de tegenspeler.

Eind- en toetstermen

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisopleiding Leidinggevenden is geen vooropleiding vereist. Wel is gewenst dat de examenkandidaat Nederlands kan spreken, lezen en schrijven. Eventueel kan een beëdigde tolk Engels ingeschakeld worden. Aanbevolen wordt om de het diploma van een Basisvakopleiding behaald te hebben. In het examen Basisopleiding Leidinggevenden wordt uitgegaan van die kennis en vaardigheden.

Examenkosten

De examenkosten vindt u rechts bovenaan onder details. De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS (www.ras.nl). Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het examen begeleiden. Het examen duurt ongeveer 1 ½ uur. Per situatie bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook krijgt u een aantal extra mondelinge vragen. U ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres binnen vijf weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl  

Basisopleiding Leidinggevende (niv 2)


Code EX100
Duur 1,50 Uren
Groepsgrootte 2-4
Prijs € 260,00
Niet-CAO prijs € 312,00

Voor dit examen krijgt u een vergoeding!

Als u voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 1320,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 CAO Schoonmaak)

Heeft u interesse om het examen te volgen? Laat het dan meteen weten aan uw werkgever.

Bel 077-7516280

Vragen of wensen?

Wilt u meer weten over dit examen of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op met het RAS-Examenbureau om te vragen naar de mogelijkheden.

Bel 077-7516280