Basisopleiding Leidinggevende (niv 1)

Inleiding

De werkzaamheden van leidinggevenden zijn de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft meer taken gekregen en groeit steeds meer naar de rol van spil van het bedrijf. De leidinggevende heeft te maken met de medewerkers, de klanten/gebruikers van het object en de organisatie van de werkgever. Door de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden wordt veel van hen verwacht. Het doel van de opleiding is daarmee de leidinggevende voorbereiden op de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het voeren van (coachende) gesprekken. Omgaan met en voorkomen van verzuim. Klantvriendelijk communiceren met opdrachtgevers. De Basisopleiding direct leidinggevenden gaat over het eigen maken van leidinggevende competenties. De opleiding richt zich op het trainen van vaardigheden, gedrag en houding zoals:

 • coachend leidinggeven
 • werkoverleg voeren
 • kunnen omgaan met doelgroepen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt
 • bewaken voortgang van kwaliteit
 • interculturele communicatie
 • omgaan met en voorkomen van verzuim
 • omgaan met ongewenst gedrag.
Op de basisvaardigheden wordt dieper ingegaan:

 • vragen stellen en doorvragen
 • samenvatten en controleren
 • situaties beschrijven; herkennen en benoemen van emoties
 • empathie tonen
 • helder taalgebruik

Examen

Het examen is een vaardigheidsexamen, waarbij de kandidaat enkele situaties op film krijgt te zien waarover een aantal mondelinge vragen gesteld worden. Daarna moet de kandidaat in een rollenspel met bij voorkeur een trainingsacteur van de lesgroep de situatie uitspelen. Daarnaast worden enkele mondelinge vragen gesteld om de kennis te toetsen rondom het voorkomen en omgaan met ziekteverzuim.

Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Het examen wordt op niveau 1 afgenomen. In uitzonderingssituaties is het mogelijk op niveau 2 examen te doen. Daarvoor moet men apart toestemming vragen. De verschillende beoordelingsaspecten worden bij niveau 2 strenger beoordeeld. Hierdoor, alsook door andersoortige cases (ook gericht op het aansturen van leidinggevenden), is het niveau van het examen op niveau 2 behoorlijk zwaarder dan op niveau 1.


Tijdens het examen Basisopleiding Leidinggevenden wordt u beoordeeld zijn op de volgende onderdelen:

 • Aspect nr. 1: Communicatie, (non) verbaal, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
 • Aspect nr. 2: Contact maken, afstemmen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie/belang ander
 • Aspect nr. 3: Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactief
 • Aspect nr. 4: Beheersmatig handelen, duidelijkheid scheppen, afspraken, targets, kwaliteit, duidelijk taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
 • Aspect nr. 5: Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
 • Aspect nr. 6: Omgaan met eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit
 • Aspect nr. 7: Omgaan met en voorkomen van verzuim, signaleren, preventief, activeren, verzuimgesprekken

Aan elk onderdeel wordt een beoordeling toegekend. Deze beoordeling is als volgt:

Oordeel Punten
Goed 3
Voldoende 2
Matig 1
Onvoldoende 0

De kandidaat is geslaagd wanneer hij op niveau 1 in het totaal minimaal 10 punten heeft gehaald (beoordeeld op zeven categorieën).

Bij voldoende resultaat kent het RAS-Examenbureau de examenkandidaat het diploma Basisopleiding Leidinggevenden toe. Daarmee wordt men een gecertificeerd leidinggevende. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen. Bij een herexamen dient de werkgever er voor te zorgen dat er een tegenspeler aanwezig is. Dit is bij voorkeur een trainingsacteur. Hier vindt u de aanwijzingen voor de tegenspeler.

Eind- en toetstermen

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisopleiding Leidinggevenden is geen vooropleiding vereist. Wel is gewenst dat de examenkandidaat Nederlands kan spreken, lezen en schrijven. Eventueel kan een beëdigde tolk Engels ingeschakeld worden. Aanbevolen wordt om de het diploma van een Basisvakopleiding behaald te hebben. In het examen Basisopleiding Leidinggevenden wordt uitgegaan van die kennis en vaardigheden.

Examenkosten

De examenkosten vindt u rechts bovenaan onder details. De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS (www.ras.nl). Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het examen begeleiden. Het examen duurt ongeveer 1 ½ uur. Per situatie bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook krijgt u een aantal extra mondelinge vragen. U ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres binnen vijf weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Basisopleiding Leidinggevende (niv 1)


Code EX101
Duur 1,50 Uren
Groepsgrootte 2-4
Prijs € 260,00
Niet-CAO prijs € 312,00

Voor dit examen krijgt u een vergoeding!

Als u voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 1320,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 CAO Schoonmaak)

Heeft u interesse om het examen te volgen? Laat het dan meteen weten aan uw werkgever.

Bel 077-7516280

Vragen of wensen?

Wilt u meer weten over dit examen of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op met het RAS-Examenbureau om te vragen naar de mogelijkheden.

Bel 077-7516280