Basisvakopleiding reinigen in de voedselverwerkende industrie

Inleiding

Met het examen Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van reiniging in de voedselverwerkende industrie. Tijdens het examen komen vooral praktische vaardigheden aan bod, maar ook de theorie wordt getoetst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.

Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in hetNederlands worden afgenomen. Bij voldoende resultaat kent het RAS-Examenbureau de examenkandidaat het diploma Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie toe. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen.

Eindtermen     Toetstermen

Programma

Tijdens het examen kunnen de volgende onderdelen worden geëxamineerd::

  • Traditioneel moppen
  • Schrobben en waterzuigen
  • Schrobzuigen
  • Droge reiniging
  • Schuimreiniging
  • Theorie (mondeling)

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland, alle met het openbaar vervoer bereikbaar. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden.De examens zullen over het algemeen overdag gehouden worden, van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisvakopleiding reinigen in de voedselverwerkende industrie is geen vooropleiding vereist. Wel is handig dat de examenkandidaat Nederlands spreekt, maar eventueel kan een vertaalapp gebruikt of een beëdigde tolk ingehuurd worden.

Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij deexaminator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt maximaal 120 minuten. Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Basisvakopleiding reinigen in de voedselverwerkende industrie


Code EX72
Duur 2,00 Uren
Groepsgrootte 6-12
Prijs € 205,00
Niet-CAO prijs € 246,00

Voor dit examen krijgt u een vergoeding!

Als u voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 745,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 CAO Schoonmaak)

Heeft u interesse om het examen te volgen? Laat het dan meteen weten aan uw werkgever.

Bel 077-7516280

Vragen of wensen?

Wilt u meer weten over dit examen of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op met het RAS-Examenbureau om te vragen naar de mogelijkheden.

Bel 077-7516280