Basisvakopleiding vliegtuigreiniging

Inleiding

Met het examen Basisvakopleiding Vliegtuigreiniging toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en vaardigheden heeft op het gebied van schoonmaak in een vliegtuig. Tijdens het examen komt de microvezelmethode aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.

Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van het diploma vindt plaats bij voldoende resultaat voor de onderdelen van de Basisvakopleiding Vliegtuigreiniging. Wanneer een kandidaat wordt afgewezen voor dit examen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen.

Eindtermen     Toetstermen

Programma

Tijdens het examen kunnen de volgende onderdelen worden geëxamineerd:

  • Cabine
  • Pantry
  • Sanitaironderhoud en
  • Moppen

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Een te gebruiken vliegtuig is op de locatie noodzakelijk. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisvakopleiding vliegtuigreiniging is geen vooropleiding vereist. Wel is handig dat de examenkandidaat Nederlands spreekt, maar eventueel kan een vertaalapp gebruikt of een beëdigde tolk ingehuurd worden.

Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt maximaal 60 minuten. Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U
ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres binnen drie weken na het examen.

Basisvakopleiding vliegtuigreiniging


Code EX94
Duur 1,00 Uren
Groepsgrootte 6-24
Prijs € 140,00
Niet-CAO prijs € 168,00

Heeft u interesse om het examen te volgen? Laat het dan meteen weten aan uw werkgever.

Bel 077-7516280

Vragen of wensen?

Wilt u meer weten over dit examen of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op met het RAS-Examenbureau om te vragen naar de mogelijkheden.

Bel 077-7516280