Basisvakopleiding trappenhuisreiniging

Inleiding

Tijdens het examen Basisvakopleiding Trappenhuisreiniging toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van schoonmaken van trappenhuizen.

Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van het diploma vindt plaats bij voldoende resultaat voor de onderdelen van de Basisvakopleiding Trappenhuisreiniging. Wanneer een kandidaat wordt afgewezen voor dit examen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen.

Eindtermen     Toetstermen

Programma

De examenonderdelen van de Basisvakopleiding Trappenhuisreiniging zijn:

  • Trappenhuis reinigen
  • Traditioneel of microvezel moppen
  • Reinigen lift
  • Glasbewassing (zowel traditioneel buiten als met microvezel binnen)
  • Schrobben en waterzuigen.

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisvakopleiding trappenhuisreiniging is geen vooropleiding vereist. Wel is handig dat de examenkandidaat Nederlands spreekt, maar eventueel kan een vertaalapp gebruikt of een beëdigde tolk ingehuurd worden.

Wat kunt u verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt u opgeroepen door de examinator. U kunt zich dan bij de examinator melden met uw identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal u tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt omstreeks 75 minuten. Tijdens het examen zal de examinator u vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. U moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe u de opdracht uitvoert en krijgt u punten. Ook zal de examinator u een aantal mondelinge vragen stellen. U ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres binnen drie weken na het examen.

Basisvakopleiding trappenhuisreiniging


Code EX74
Duur 1,25 Uren
Groepsgrootte 6-24
Prijs € 150,00
Niet-CAO prijs € 180,00

Voor dit examen krijgt u een vergoeding!

Als u voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 440,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 CAO Schoonmaak)

Heeft u interesse om het examen te volgen? Laat het dan meteen weten aan uw werkgever.

Bel 077-7516280

Vragen of wensen?

Wilt u meer weten over dit examen of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op met het RAS-Examenbureau om te vragen naar de mogelijkheden.

Bel 077-7516280