Meldings- en klachtenregeling

Voor het RAS-Examenbureau is er een meldings- en klachtenregeling. De procedure staat hier beschreven. Hieronder kunt u lezen hoe u een melding of klacht kunt indienen.

Melding
Heeft u opmerkingen over bijvoorbeeld de gang van zaken rondom en tijdens een examen, dan kunt u dit melden bij het RAS-Examenbureau door een e-mail te sturen naar examens@ras.nl

Klacht
Bent u ontevreden over bijvoorbeeld het verloop van een examen, de behandeling door een examinator of behandeling door het RAS-Examenbureau? Of bent u bijvoorbeeld niet tevreden over de afhandeling van uw melding? Dan kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar klachten@ras.nl of via onderstaand klachtenformulier.

Dit formulier kunt u invullen om een klacht in te dienen:

Klacht

Gegevens