Inzet vertaal-App of tolk tijdens examens

Tijdens de examens van het RAS-Examenbureau kunnen kandidaten gebruik maken van een vertaal-app op de eigen telefoon Maar er kan ook een telefonische tolk ingeschakeld worden. Het RAS-Examenbureau kan ondersteunen met de organisatie ervan. Aanvraag van een tolk kan bij de aanvraag van een examen aangegeven worden, inclusief de taal. De kosten van een telefonische tolk via het RAS-Examenbureau zijn €130,-- per uur en zullen middels een factuur doorberekend worden aan de werkgever.